INTENCJE MSZY ŚW. 16/12 – 22/12/2019

16/12/2019 Poniedziałek
07:00 +Sławomira Zimonia
07:00 ++Janinę Szpankowską, rodz. Szpankowskich i Jasińskich
17/12/2019 Wtorek
07:00 +Sławomira Zimonia
07:00 +Genowefę Kowalską
18/12/2019 Środa
07:00 +Sławomira Zimonia
07:00 ++Jana, Rozalię, Mateusza Dulembów, Zofię Sołtys
19/12/2019 Czwartek
07:00 +Sławomira Zimonia
07:00 +Juliana Karcza/r/
20/12/2019 Piątek
07:00 +Sławomira Zimonia
07:00 +Ireneusza Korusa/r/
21/12/2019 Sobota
07:00 +Sławomira Zimonia
07:00 ++Zofię, Władysława/r/ Mieczysława, Dominika Januchtów, Stefana, Antoninę Jasińskich
22/12/2019 IV Niedziela Adwentu
08:00 +Sławomira Zimonia
10:00 ++Martę, Kazimierza Matejczuk
12:00 ++Józefa, Antoninę, Stanisława Sztabowskich
16:00 +Jana Grubę
18/12/2019 Środa
17:00 +Teresę Czerwińską -z. rodz. Zychów i Stolarskich

+Adama Bąk -z. Helena z rodziną z Występy

+Mariannę Obara -z. Ania Jaworska z mężem i dziećmi

+Marka Tomaszewskiego -z. Sławka z rodziną

+Alfreda Habę

+Edwarda Obarę -z. Czerwona Górka 27a-52

+Józefa Moskala -z. sąsiedzi z Łącznej

++Leokadię, Stefana Wójcików, Mariannę, Stefana, Mieczysława Moskali

+Stefanię Banaś -z. Janek

++Genowefę, Władysławę, Józefa Korusów, Florentynę, Tomasza Wydrychów

+Otolię Krogulec -z. sąsiedzi

++Annę, Piotra, Józefa Matlów

+Wiesława Jabłońskiego -z. rodz. Wilkoszów

+Stefanię Dąbrowską -z. wnuczek Sebastian z żoną Agatą i dziećmi Julią i Wiktorem

++Stanisława Dulębę, Rafała Kozieł

+Krzysztofa Skórę -z. żona i dzieci

+Wiesława Grubę -z. Edmund Wykrota z rodziną

++Tadeusza/r/Grzegorza Grubów, Ignacego, Zofię Furmańczyk

++Władysława, Zofię/r/ Mieczysława, Dariusza, Dominika Januchtów, Stefana, Antoninę Jasińskich

+Ludwika Mendaka -z. Cezary

++Szczepana Materek, Sylwestra Wykrotę

+Ryszarda Skórę

+Stanisława Brachę -z. sąsiedzi z Zajamnia

+Andrzeja Lisa -z. siostra Bożena z rodziną

++Ludwika Obarę, Janinę, Stanisława Strzelec, Zbigniewa Pająka, rodz. Obarów i Zarębów

O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Kacpra w 18 r. urodzin – z. babcia

O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Nadleśnictwa Suchedniów