INTENCJE MSZY ŚW. 18/06 – 24/06/2018

INTENCJE MSZY ŚW. 18 – 24/06/2018
20/06/2018 Środa
17:00 +Ernesta Ślusarczyka – z. Wiesław i Mirosława Pedryc

+Tadeusza Biskupa -z. Koło Gospodyń Zagórzanki

+Piotra Dąbka – z. mieszkańcy Zaskala i Ostrowa

+Jana-Józefa Giel – z. chrześnica Dorota ze Zdziśkiem

+Stanisława Grubę – z. szwagier Galera

+Jana Grubę – z. rodz. Jaroszów

+Władysława Toporka – z. mieszkańcy Gozdu

++Katarzynę, Edwarda Nowaków, rodz. Mierników, Krogulców, Ledwójcików

+Stanisława Dulębę – z. siostra Zofia z rodziną

+Tomasza Ziomkiewicza -z. rodz. Sztandów, Gałczyńskich, Zubów

+Annę Matla – z. syn z żoną

+Włodzimierza Kwiatkowskiego -z. sąsiedzi

+Rafała Tuśnio/2r/

++Jana, Jerzego Galerów

+Alfreda Habę

++Jana, Janinę Fąfarów, Zofię, Władysława Januchtów

+Janusza Dulębę – z. sąsiedzi

+Mariannę Skóra/15r/

+Jana Kwiecińskiego

++Bogusława/8r/ Mariannę, Piotra Kozieł

+Władysława Fąfarę, syna Stanisława – z. dzieci

++Mariana, Julię Łakomiec

+Lecha Klimorowskiego/dzień ojca/ -z. dzieci

+Józefa Kiśla/dzień ojca/ -z. dzieci

++Tadeusza, Irenę Sikorów, Mariannę, Bolesława Dulębó

++Adama, Mariannę, Jana, Lucjana Ledwójcików

+Jana Mendaka

++Ryszarda Osmana, Kazimierza, Bronisławę  Korusów

+Zofię Dąbrowską -z. najbliżsi sąsiedzi z Gozdu

+Eugeniusza Kitę -z. żona

+Zofię Obara -z. sąsiedzi z Zaskala

+Pawła Goli/4r/

+Jana Barana -z. córka Jolanta z rodziną

++Jana, Bronisławę, Stanisława Korus, Tadeusza, Stanisława Krogulec

+Tadeusza Nadzieję -z. rodz. Tutajów

O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Barbary w 40 r. urodzin

18/06/2018 Poniedziałek
17:00 +Janinę Wojciechowską
17:00 ++Zofię/10r/ Tadeusza Redliców
19/06/2018 Wtorek
17:00 +Janinę Wojciechowską
17:00 +Jana Fąfarę – z. chrześnica Agata z mężem
20/06/2018 Środa
17:00 +Janinę Wojciechowską
21/06/2018 Czwartek
07:00 +Janusza Dulębę/30/
12:00 Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego
17:00 +Janinę Wojciechowską
17:00 +Władysława Łakomca/15r/
22/06/2018 Piątek
06:30 +Ernesta Ślusarczyka/dzień ojca/
17:00 +Janinę Wojciechowską
23/06/2018 Sobota
16:00 +Janinę Wojciechowską
16:30 ++Stanisława, Janinę, Jana, Leszka Tokarczyków
24/06/2018 XII Niedziela Zwykła
08:00 O błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej dla ks. proboszcza
10:00 ++Jana Kłysa, Jana Staronia
12:00 +Mieczyława Wilkosza/20r/
16:00 +Janinę Wojciechowską