INTENCJE MSZY ŚW. 10/12 – 16/12/2018

INTENCJE MSZY ŚW. 17 – 23/12/2018

kościół miejscowy – księga intencji zwykłych

17/12/2018 Poniedziałek
06:30 O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Stefana w 80 r. urodzin
06:30 +Janinę Cymerys – z. mieszkańcy Podzagnańszcza
18/12/2018 Wtorek
06:30 +Henrykę Redlica  -z. KRóż.
06:30 +Janinę Cymerys -z. mieszkańcy Podzagnańszcza
19/12/2018 Środa
06:30 ++Henrykę, Stefana Redliców -z. rodz. Zarębów
20/12/2018 Czwartek
06:30 +Eugeniusza Ziomkiewicza
06:30 +Tadeusza Ochab
21/12/2018 Piątek
06:30 +Tomasza Ziomkiewicza -z. chrzestny
06:30 +Juliana Karcza -z. brat z rodziną
22/12/2018 Sobota
06:30 ++Annę, Piotra, Józefa Matlów, Józefa, Zofię, Stefana, Jana, Stanisława Januchtów
06:30 +Anielę Dulęba -z. córka z rodziną
23/12/2018 IV Niedziela Adwentu
08:00 O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Gabrysi w 6 r. urodzin
10:00 ++Leokadię, Stefana Wójcików, Mariannę, Stefana, Mieczysława Moskali
12:00 ++Martę, Kazimierza Matejczuk
16:00 ++Teresę, Wiesława Łoniewskich – z. syn Mariusz z rodziną

 

19/12/2018 Środa
17:00 ++Juliusza Dulembę, Józefę, Franciszka Kłys

+Antoniego Telkę/r/         +Eugeniusza Kitę -z. sąsiedzi

+Jana Barana -z. rodz. Pastuszków         ++Elżbietę, Leszka Meresińskich

+Janinę Zając -z. mieszkańcy Jęgrznej

+Mieczysława Wątrobińskiego -z. rodzina z Zalezianki

++Franciszkę, Grzegorza, Mariana, Mirosława Zająców, Jana, Mariannę, Marcina Telków, Helenę, Stefana Chrabąszczów

+Edwarda Wiśniewskiego -z. mieszkańcy Jęgrznej

+Anielę Dulęba -z. mieszkańcy Zaskala i Ostrowa

+Zofię Maciejską -z. KRóż. Jęgrzna-Czerwona Górka

++Tadeusza, Helenę Mierników, Zofię Grabka, Zuzannę, Walentego Wątrobińskich, Władysława Kwiecińskiego

++Barbarę, Jana Wojciechowskich, Helenę, Władysława Młodawskich, Marię, Jerzego Pasek, Zofię, Stanisława Zych

+Janinę Cymerys -z. emeryci i renciści

+Halinę Pająk -z. rodz. Owczarczyków

+Pawła Fąfarę -z. wujek Władek Osuch

+Mirosławę Redlica -z. sąsiedzi

+Jerzego Wydrycha -z. rodz. Wiechów

+Zuzannę Rogowską -z. mieszkańcy Osełkowa

+Zdzisława Kowalika -z. córka Sylwia z rodziną  +Zofię, Mieczysława Kowalik

+Leokadię Mochocką – z. sąsiedzi

++Zofię, Władysława/r/, Mieczysława, Dariusza, Dominika Januchtów, Stefana, Antoninę Jasińskich

++Alfreda Habę, Stanisława, Katarzynę Bąk

++Marię, Zofię, Stanisława/r/ Mędaków, Zbigniewa, Marię, Edwada Dziarmagów

+Janinę Wojtasińską -z. rodz. Cymerysów

++Florentynę, Tomasza Wydrychów, Genowefę, Władysławę, Józefa Korusów

++Mariolę, Krzysztofa Węgłowskich, Stanisławę, Ignacego, Tadeusza, Stanisława Matlów

+Ireneusza Korusa/r/

++Stefana, Andrzeja Grzegorczyków, Janinę, Władysława, Tadeusza, Mariana, Edwarda Chabów, Mariannę, Walentego Piwowarczyków

+Kazimierę Strzelec

O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla pracowników Nadleśnictwa Suchedniów

O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Zofii w 90 r. urodzin