Treść pochodzi ze strony parafia.laczna.pl
Księża posługujący
Proboszcz

ks. mgr Jan Marczewski, ur. 1960 (Gołcza), wyśw. 1984, mian. 2000

Wikariusz

ks. mgr Piotr Kucharz, ur. 1989 (Pińczów), wyśw. 2014, mian. 2014