Treść pochodzi ze strony parafia.laczna.pl
Rys historyczny

Parafię erygował w 1915 r. biskup sandomierski Marian Ryx., wydzielono ją z macierzystej parafii we Wzdole. Kościół parafialny zbudowano w latach 1913-1920 z czerwonego piaskowca na planie krzyża, konsekrował go 22 IX 1921 r. bp Paweł Kubicki, sufragan sandomierski.


Powrót