Księża

Proboszcz

ks. Jan Marczewski, mgr teol., KHW, ur. 1960 (Gołcza), wyśw. 1984, mian. 2000

Wikariusz

ks. Konrad Kowal, mgr teol., ur. 1991 (Mieronice), wyśw. 2017, mian. 2017