Treść pochodzi ze strony parafia.laczna.pl
Misje ŚwięteKategoria: Ogłoszenia parafialne

Rozpoczęcie Misji Świętych

Czas Misji świętych, święto Miłosierdzia Bożego.

15.05.2016 - Niedziela – Zesłania Ducha Świętego

 „ Tak Bóg umiłował świat” 

8.00 - Msza św. – kazanie misyjne 

10.00 – Msza św. – kazanie misyjne 

12.00- Msza św. – kazanie misyjne - Dzieci 

16.00- Msza św. – kazanie misyjne

16.05.2016 - Poniedziałek

Grzech, ludzka nieprawość a Miłosierdzie Boże.

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

17.00 Msza św. – Dzieci/Biały Tydzień/

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

19.00 – Konferencja dla Małżonków i Rodziców

20.30 – Spotkanie dla Młodzieży - APEL 

17.05.2016 - Wtorek Pojednanie się z Bogiem, Kościołem znakiem przyjęcia Miłosierdzia Bożego” . 

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

Spowiedź św.  9.00-10.30; 16.00 -18.00.

17.00 Msza św. – Dzieci/Biały Tydzień/

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

20.30 – Spotkanie dla Młodzieży - APEL 

18.05.2016 Środa „Kto wierzy we Mnie…

 Sąd ostateczny i Miłosierdzie Boże.

 Obrzęd opowiedzenia się za Chrystusem Panem

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

17.00 Msza św. – Dzieci/Biały Tydzień/

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

20.30 – Spotkanie dla Młodzieży - APEL 

19.05.2016 - Czwartek „ To czyńcie na Moją Pamiątkę Eucharystia, dowód Miłosierdzia Bożego. 

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

17.00 Msza św. – Dzieci/Biały Tydzień/

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

/Rodzina razem/

20.05.2016 – Piątek – Nowe życie w Chrystusie

Dzień wdzięczności za 1050-lecie Chrztu Polski

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne

10.00 – Msza św. – Dla starszych, chorych

11.00 - odwiedzanie chorych w domach

17.00 Msza św. – Dzieci/Biały Tydzień/

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

Procesja na cmentarz – Hołd Przodkom

21.05.2016 - Sobota – „Co Bóg złączył, człowiek Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

8.00 – Msza św. – kazanie misyjne 

10.00 – Msza św. – Rodzice z małymi dziećmi

17.00 Msza św. – Dzieci/Biały Tydzień/

18.00 – Msza św. – kazanie misyjne

22.05.2016 - Niedziela – Najświętszej Trójcy

 Idźcie na cały świat

8.00 - Msza św. – kazanie misyjne 

10.00 – Msza św. – kazanie misyjne 

12.00- Msza św. – kazanie misyjne - Dzieci 

16.00- Msza św. – kazanie misyjne

Zakończenie Misji św., 

Nabożeństwo krzyża misyjnego

Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski

Boże nasz Ojcze,

w roku jubileuszu Chrztu Polski

dziękujemy za łaskę wiary,

za Twoje wejście w dzieje każdego z nas

i naszej Ojczyzny,

za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,

Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.

Pragniemy i prosimy,

abyś kierował całym naszym życiem

osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości,

wołamy o Twoje dary i charyzmaty,

abyśmy mogli poznawać Prawdę,

kochać Kościół,

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną

i odważnie głosić współczesnemu światu

Dobrą Nowinę.

Maryjo, nasza Matko i Królowo,

święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,

wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,

abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

bądź uwielbiony, w naszej historii,

teraz i na wieki wieków.

Amen

SERDECZNIE ZAPRASZAMY   do wzięcia udziału w Misjach Świętych, które będą okazją do odnowienia wiary i ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi w osobistym życiu, w rodzinie i życiu Kościoła. 

Misje Święte w 2016 roku, mają nas odnowić i umocnić na drodze wiary, której źródłem jest dar Chrztu świętego. Przyjęli go nasi praojcowie na polskiej ziemi w 966 roku. To jest przeszło tysiącletnia droga wiary, nadziei i miłości z Miłosiernym Chrystusem.

Misje Święte są dziś obfitym czasem łaski i przejawem miłości miłosiernej Boga.

"Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" To słowa Jezusa, który nas wzywa. Dlatego!

Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy

Otwórzcie drzwi serc waszych, by zamieszkał w nich na stałe Jezus Chrystus. 

Otwórzcie Wszyscy drzwi waszych domów i waszych rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość.

"Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi wasze, może ostatni już raz"! 

Zwracamy się z serdeczną prośbą do Was wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte

Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych. 

Prosimy też o apostolstwo - może, dzięki Tobie właśnie, ktoś odnajdzie drogę do Boga.

Wasi Duszpasterze 

Misje Święte prowadzą

i serdecznie zapraszają

Misjonarze Redemptoryści  z Głogowa

Akt zawierzenia świata (Jan Paweł II - 17.08.2002)

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Miłosierdzie w czynie, słowie i modlitwie:

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie obraz, nie zginie. Obiecuję, także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (Dz 48) Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz 300)

 „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu" (Dz. 742). 

NOWE ŻYCIE

W CHRYSTUSIE”

MISJE ŚWIĘTE

15-22.05.216

ZAPROSZENIE

Parafia Łączna

Św. Szymona i Judy Tadeusza

2016-04-30
1 maja 2016 VI NIEDZIELA WIELKANOCNAKategoria: Ogłoszenia parafialne
  • Dzisiaj rozpoczyna się maj – miesiąc nabożeństw majowych. Będą one odprawiane w dni powszednie o godz. 17,00, a w niedziele o godz. 16,00. Zapraszamy do licznego udziału.
  • Poniedziałek – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
  • Wtorek - Uroczystość NMP Królowej Polski. Porządek Mszy św. niedzielny.
  • Piątek – św. Apostołów, Filipa i Jakuba. I piątek miesiąca. Nabożeństwo do Serca PJ po Mszy św. o godz. 07,00. 
  • Sobota –Po Mszy św. o godz. 07,00 Nabożeństwo do MB i modlitwy o powołania z racji I soboty miesiąca.
  • Bóg zapłać mieszkańcom Zajamnia za posprzątanie kościoła i ofiarę 160 zł. Zapraszamy na sobotę mieszkańców Zaskala od numeru 1 do 29.
  • Chętni na czuwanie do Krakowa-Mogiły mogą się jeszcze zapisywać u p. Majcherczyka. Wyjazd 6 maja o godz. 14,30. Koszt pielgrzymki – 30 zł. Telefon kontaktowy znajduje się w gablocie.
  • Są także wolne miejsca na pielgrzymkę dzieci I komunijnych na Jasną Górę. Wyjazd 25 maja. Chętni mogą się zapisywać u ks. Piotra.
  • Za dwa tygodnie 15 maja rozpoczną się w naszej parafii Misje Święte. Na stolikach przy wyjściu znajdują się foldery z programem misji. Niech w każdym domu znajdzie się taki folder. Bądźmy przez te dwa tygodnie apostołami dla wszystkich naszych parafian, szczególnie tych mniej gorliwych i postarajmy się dla nich/ sąsiadów, znajomych/ dostarczyć te zaproszenia