Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

31 maja 2020

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Liturgia Kościoła

  • Poniedziałek – NMP Matki Kościoła
  • Czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
  • Piątek – I miesiąca. Nabożeństwo do Serca PJ po Mszy św. o godz. 07,00
  • Sobota – I miesiąca. Nabożeństwo do MB i modlitwy o powołania po Mszy św.  o godz. 07,00.
  • Niedziela – Uroczystość Trójcy Świętej.
  • Przez cały czerwiec Msze św. i  nabożeństwa do Serca PJ o godz. 17,00.

Sprawy bieżące

  • Bóg zapłać mieszkańcom Kamionek od numeru 31 do 44c za posprzątanie i dekorację kościoła oraz ofiarę 150 zł. Zapraszamy na sobotę mieszkańców Kamionek domy przy kościele bez bloku.
  • Bóg zapłać za ofiary: pewna rodzina – 100 zł; Paszowska Maria – 100 zł; Kowalik Joanna – 100 zł; 

Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

Nr OA – 69/20

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym 

Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                            BISKUP KIELECKI 

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII