Księża

Proboszcz

ks. Jan Marczewski, mgr teol., KHW, ur. 1960 (Gołcza), wyśw. 1984, mian. 2000

Wikariusz

ks. Piotr Roch, mgr teol., ur. 1988 (Dobraków), wyśw. 2023, mian. 2023