Parafia

Kościół parafialny w Łącznej, par. Św. Szymona i Judy Tadeusza

Kościół parafialny w Łącznej jest obiektem stosunkowo młodym, ale jest obiektem niebanalnym i godnym odwiedzenia. Obiekt wzniesiony jest na planie krzyża, zbudowano go z czerwonego piaskowca. Architektura nawiązuje do cech romańskich (rozeta, okna, portal wejściowy, surowe ciosy kamienne) i elementów gotyku (wieżyczki, zwieńczenia, przypory boczne). Nad wejściem powyżej gzymsu, u podstawy wieży, wmurowana jest duża tablica pamiątkowa z datą – 1936. Tablica zawiera w centrum płaskorzeźbę -Oko Opatrzności Bożej. Fronton z wieżą centralną i dwiema wieżyczkami bocznymi jest lokalną dominantą, ale wysokie zadrzewienia otoczenia kościoła ograniczają jej oddziaływanie przestrzenne w okolicy. Kościołowi towarzyszy niewysoka wolnostojąca dzwonnica na rzucie zbliżonym do kwadratu, z czterospadowym, piramidalnym dachem pokrytym gontem. Na dziedzińcu przykościelnym stoją wysmukłe drewniane krzyże misyjne. Całość otoczona ażurowym, ozdobnym ogrodzeniem metalowym.

Rys historyczny

Parafię erygował w 1915 r. biskup sandomierski Marian Ryx., wydzielono ją z macierzystej parafii we Wzdole. Kościół parafialny zbudowano w latach 1913-1920 z czerwonego piaskowca na planie krzyża, konsekrował go 22 IX 1921 r. bp Paweł Kubicki, sufragan sandomierski.

Odpust parafialny

28 października

Do parafii należą:

 • Łączna
 • Czerwona Górka
 • Gózd
 • Jaśle
 • Jęgrzna (numery 1-43)
 • Kamionki
 • Osełków
 • Ostrów
 • Podłazie
 • Podzagnańszcze
 • Stawik
 • Zagórze
 • Zaskale