Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

20 czerwca 2021

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

  • W czwartek – w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela –  o godz. 12,00 odbędzie się Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego z udziałem społeczności szkolnej. Zapraszamy dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców, rodziców i zaproszonych gości, aby wspólnie podziękować Bogu za czas nauki i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji. 
  • Bóg zapłać mieszkańcom Zajamnia za posprzątanie kościoła oraz ofiarę 330  zł. Zapraszamy na sobotę mieszkańców Zaskala od numeru 1 do 29.
  • Informacja od Bożeny Zbrożyny – byłej parafianki. Z wielką radością informuję o wydaniu książki ” Historia jednej fotografii. Dzieje Łącznej losami ludzi pisane.” Książka jest w dużej mierze zapisem spotkań z wieloma mieszkańcami parafii Łączna, którzy dzieląc się ze mną wspomnieniami przedstawiali niezwykłe losy swoich rodzin sięgające początków XX w. Ponadto zawarłam w niej stuletnią historię powstawania parafii w Łącznej wraz z opisem wielu form aktywności parafian, w tym tej najważniejszej będącej osią książki czyli wspólnotowej modlitwy różańcowej. Zapraszam do nabywania książki 27 czerwca. Będzie dostępna po każdej Mszy św. Cena książki, która wynosi 25 zł , pozwoli mi na pokrycie kosztów druku. 

Z poważaniem Bożena Zbrożyna.

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym 

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                            BISKUP KIELECKI 

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII