Uroczystość Wszystkich Świętych 2023

Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy tych wszystkich, którzy żyli przed nami i wypełniwszy w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście w niebie. W świętych Kościół widzi szczególnych orędowników i godne naśladowania wzory. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych przyzywa się w szczególnych momentach życia Kościoła: w Wigilię Paschalną, w obrzędach święceń oraz poświęcenia kościoła i ołtarza. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie wspominano świętych. Najpierw zaczęto oddawać cześć Matce Bożej, następnie męczennikom. Od IV wieku szerzy się kult wyznawców. Uroczystość Wszystkich Świętych nabrała większego znaczenia od czasów papieża Bonifacego IV, który pogański Panteon dedykował Matce Bożej i Wszystkim Męczennikom. 13 maja obchodzono rocznicę poświęcenia świątyni. Kolejni papieże rozszerzali obchody na kolejne terytoria, aż objęło zasięgiem cały Kościół Powszechny, a obchody przeniesiono na 1 listopada.
Zgodnie z polskim zwyczajem, w tym dniu sprawowaliśmy Mszę świętą na parafialnym cmentarzu.

Październik 2023

Miesiąc październik to szczególny czas modlitwy różańcowej. W naszej parafii kultywujemy uznany zwyczaj odmawiania modlitwy „Zdrowaś Maryjo” przez dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii świętej. Dla nich jest to czas nawiązywania przyjaźni z Matką Bożą, która jest najpewniejszą drogą do Chrystusa: per Mariam ad Christum. Październik to także miesiąc ostatniego objawienia fatimskiego. Kończymy tegoroczny cykl nabożeństw, w których rozważaliśmy obecność Maryi w tajemnicy Kościoła, w oparciu o nauczanie ś.p. papieża Benedykta XVI.

Wizytacja kanoniczna

29 października 2023 r. nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, biskup jest zobowiązany przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Może zrobić to osobiście albo wyznaczając do tego zadania biskupa pomocniczego. Papież Jan Paweł II w adhortacji „Pastores gregis” zauważył, że wizytacja kanoniczna jest jednym z tych momentów, w których biskup jest najbliżej swojego ludu, sprawując posługę słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia. Ostatniej wizytacji kanonicznej w 2018 r. dokonał Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W niedzielę w naszej parafii gościliśmy Księdza Biskupa Mariana Florczyka, Biskupa Pomocniczego. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy świętej o godz. 10 i 12, wygłosił homilię, udzielił błogosławieństwa dzieciom oraz nawiedził cmentarz parafialny, gdzie modlił się za zmarłych parafian.

Uroczystość Odpustowa 28 października 2023 r.

28 października przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Szymona i Judy Tadeusza. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Dawid Bęben. W homilii wskazał na charakterystyczny rys osobowości naszych patronów – milczących świadków. Ewangeliczne wiadomości o tych Apostołach są skąpe, dlatego ks. Dawid nawiązał do Tradycji, która próbuje uzupełnić ich historię. W Żywotach Świętych Pańskich jest zamieszczona legenda, która opowiada o losach Apostołów po Zesłaniu Ducha Świętego. Legenda została zobrazowana przez panią Barbarę Pawłowską i od 1962 r. zdobi ścianę kaplicy w naszym kościele. Do legendy nawiązuje także obraz naszych patronów w ołtarzu bocznym. Podczas sumy odpustowej miało miejsce ważne wydarzenie dla naszej parafii. Do Liturgicznej Służby Ołtarza został przyjęty nowy ministrant. Maciej przyjął strój liturgiczny-komżę oraz złożył uroczyste przyrzeczenie i posługiwał podczas Mszy świętej. Nowemu ministrantowi życzymy gorliwości w pełnieniu posługi oraz ciągłego wzrastania w człowieczeństwie i służbie.

XXIII Diecezjalny Dzień Ministranta

23. Diecezjalny Diecezjalny Dzień Ministranta odbył się 30 września 2023 r. Tym razem ponad 1000 ministrantów z naszej diecezji przyjęła parafia pw. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Wydarzenie było bardzo ważne dla naszej parafii, ponieważ dwóch naszych ministrantów otrzymało błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Mszy świętej przewodniczył i błogosławieństwa ceremoniarzom udzielił JE ks. abp Henryk M. Jagodziński, Nuncjusz Apostolski w Ghanie, który pochodzi z naszej diecezji, z parafii Małogoszcz. Naszą parafię reprezentowała 9-osobowa grupa ministrantów, której towarzyszył ks. Piotr.