Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych 20 maja 2023 r.

20 maja 2023 r. Dzieci Pierwszokomunijne na zakończenie Białego Tygodnia odbyły dziękczynną pielgrzymkę wraz z rodzinami i ks. Dawidem do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Jeśli I Komunia święta jest zaproszeniem Jezusa do swojego życia i serca, jest zjednoczeniem z Nim, to od Kogo uczyć się tego zjednoczenia, jeśli nie od Maryi? Ona od momentu przyjęcia Jezusa do swojego łona i życia, stała się już na zawsze towarzyszką Syna Bożego. W kalwaryjskim sanktuarium przenikają się dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej-symboliczne przymierze dwóch serc: Matki i Syna. Pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w Bazylice Matki Bożej Anielskiej oraz nawiedziły kaplicę cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. W Wadowicach pielgrzymi zwiedzili bazylikę Ofiarowania Pańskiego- miejsce chrztu Karola Wojtyły-św. Jana Pawła II. Był także czas na skosztowanie wadowickich kremówek.
Bogu niech będą dzięki za ten czas.

I Komunia święta 13 maja 2023 r.

Tradycyjnie w drugą sobotę maja w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość I Komunii świętej. Po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc przyjęło 19 uczniów z klasy III. Bardzo dobrze przygotowali się do tego wydarzenia poprzez poznawanie katechizmu, próby oraz przystępując do sakramentu pojednania. Dziękujemy dzieciom za piękną postawę i zaangażowanie. Niech dzień I Komunii świętej będzie dla nich początkiem pięknej przyjaźni z Panem Jezusem. Dziękujemy również rodzicom za chrześcijańskie wychowanie dzieci, przygotowanie ich do I Komunii, wielki wkład w przygotowanie kościoła na tę uroczystość oraz za dar ołtarza w postaci kompletu stuł kapłańskich i welonów kielichowych. Po I Komunii świętej dzieci uczestniczą w tzw. Białym Tygodniu, aby przedłużyć tę świąteczną radość i wyrazić swoją wdzięczność.

Majówka 2023. Wycieczka Rytwiany-Kurozwęki-Szydłów

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii rozpoczęła majówkę już 29 kwietnia wycieczką po ziemi staszowskiej. Odwiedziliśmy: Rytwiany- zwiedziliśmy tu Pustelnię Złotego Lasu, czyli XVII-wieczny klasztor kamedułów. Zgodnie z duchem kamedulskim, zwiedzaliśmy obiekt w milczeniu, a następnie odpoczęliśmy chwilę w klasztornych ogrodach. Kurozwęki- obejrzeliśmy pałac, który został wybudowany przez rodzinę Kurozwęckich, a następnie przechodził w ręce rodzin Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów (którzy w latach 90. ubiegłego wieku odzyskali swoją własność i przywracają jej dawną świetność). Mieliśmy możliwość oglądania pałacu tuż po zakończeniu kilkuletnich prac remontowych. Z bliska oglądaliśmy także stado bizonów amerykańskich. Szydłów- królewski gród. Obejrzeliśmy najważniejsze zabytki średniowiecznego miasteczka: kościół Wszystkich Świętych, kościół św. Władysława, Bramę Krakowską, Muzeum Zamków Królewskich, Jagielloński Pałac Królewski oraz Synagogę (najstarszą w województwie świętokrzyskim). Po królewskim grodzie oprowadził nas nasz rodak, ks. Ryszard Piwowarczyk, proboszcz szydłowskiej parafii. Wycieczka była czasem wspólnej integracji, zabawy i poznawania historii naszego pięknego województwa.

Ustanowienie nowego ministranta

„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
(Ps 100,1-2.4)
19 kwietnia 2023 r. wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii powiększyła się o nowego członka. Do grona ministrantów został uroczyście włączony Jakub Sołyga. Przez kilka miesięcy Kuba uczestniczył w formacji ministranckiej, wyjazdach i wspólnych spotkaniach. Od starszych kolegów uczył się podstaw i zasad służby przy ołtarzu. A przede wszystkim swoją postawą i zaangażowaniem potwierdzał, że jest gotów dołączyć do wspólnoty. Otrzymał pobłogosławioną komżę, którą pomógł mu nałożyć starszy ministrant, a następnie złożył przyrzeczenie gorliwej służby Bogu i parafii. Na tej Mszy świętej starsi ministranci odnowili swoje przyrzeczenia. Nasza wspólnota LSO liczy obecnie 2 ceremoniarzy, 5 lektorów i 9 ministrantów. Do scholi należy 11 dziewcząt.

Święte Triduum Paschalne. Rezurekcja 09.04.2023

W Niedzielę Wielkanocną, tradycyjnie o godz. 6.00 sprawowaliśmy Mszę świętą nazywaną Rezurekcją. Poprzedziła ją procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, której towarzyszyło bicie dzwonów i radosny śpiew „Alleluja”. Warto zaznaczyć, że najważniejsze wydarzenia naszej wiary (Boże Narodzenie i Zmartwychwstanie) dzieją się pod osłoną nocy. Sugeruje to zresztą nazwa święta – Wielkanoc. Prawdziwie Zmartwychwstanie Chrystusa świętujemy już w liturgii Wigilii Paschalnej. Rezurekcja jest pamiątką wizyty pierwszych świadków przy pustym grobie. Wyraża pragnienie dzielenia się radością zmartwychwstania z całym światem.