Porządek Mszy Świętych

Niedziele:

08:00
10:00
12:00
16:00 ( nie ma w wakacje)

Dni powszednie:

06:30
07:00