Święte Triduum Paschalne 2024. Wigilia Paschalna i Rezurekcja

W Wielką Sobotę w godzinach wieczornych, po zapadnięciu zmroku, Kościół przeżywa Wigilię Paschalną, matkę wszystkich wigilii i najważniejszą liturgię w ciągu całego roku. Świętą Noc, która rozpoczyna obchód Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wigilię Paschalną rozpoczyna lucernarium-obrzęd poświęcenia ognia, od którego rozpala się nowy paschał. Następnie śpiewa się Exsultet, starożytną pieśń pochwalną ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Po raz pierwszy od Środy Popielcowej rozbrzmiewa radosne Alleluja. W liturgii chrzcielnej dokonuje się poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. Centralnym punktem jest Komunia święta. Z kolei w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 była sprawowana Msza Rezurekcyjna: poprzez procesję, bicie dzwonów i śpiew ogłaszaliśmy radosną nowinę: Chrystus Zmartwychwstał! Nasz Pan żyje!

Święte Triduum Paschalne 2024. Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień największego smutku Kościoła. To dzień, w którym nasz Pan zawisł na drzewie krzyża dla naszego zbawienia. Dlatego w tym dniu, na znak żałoby, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy świętej. Sprawuje się nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Liturgię Męki Pańskiej, której centralnym elementem jest adoracja Krzyża.
Liturgia rozpoczęła się prostracją, czyli padnięciem celebransa na twarz. Po Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej Grobem Pańskim. Tam adoracja trwa do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
W tym roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w artystycznej formie przygotowała Służba Liturgiczna. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Piotr. Natomiast tradycyjnie, od godz. 20 adorację prowadzili mieszkańcy Podłazia.

Święte Triduum Paschalne 2024. Wielki Czwartek

28 marca 2024 r. Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Świętego Triddum Paschalnego. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu szczególnie dziękujemy Chrystusowi, że przed odejściem z tego świata do Ojca, chciał też pozostać z nami w pokornych znakach chleba i wina. Pamiętamy także o naszych kapłanach, posługujących w parafii: księdzu proboszczu Janie i księdzu wikariuszu Piotrze. Na zakończenie Mszy świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji.

Niedziela Palmowa 24.03.2024

24 marca 2024 r. Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. Podczas Mszy świętych księża pobłogosławili przyniesione palmy, odczytano Mękę Pańską według św. Marka. Służba Liturgiczna z naszej parafii po raz kolejny zorganizowała kiermasz ciast i ozdób świątecznych.

Droga krzyżowa ulicami parafii 22.03.2024

22 marca 2024 r. uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Tradycyjnie już, taka forma nabożeństwa wpisuje się w rekolekcje wielkopostne, które przygotowują nas do przeżycia Świąt Wielkanocnych. W tym roku rekolekcje prowadził i rozważania drogi krzyżowej wygłosił ks. Waldemar Wiśniowski z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej po ulicach jest ważnym świadectwem wiary. Dziękujemy za udział.