III Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 roku, w dzień Objawienia Pańskiego w naszej Gminie odbył się po raz trzeci „Orszak Trzech Króli”. W Orszaku wzięli udział władze oraz mieszkańcy naszej Gminy. Orszak wyruszył spod Urzędu Gminy i kierował się w stronę kościoła, gdzie po dotarciu została odegrana krótka scenka.

Foto: Przemysław Kłys

V Przegląd Kolęd i Pastorałek

6 stycznia 2018 roku w naszym Kościele odbył się „V Przegląd Kolęd i Pastorałek”.

Podczas koncertu wystąpiło 24 wykonawców wśród których znaleźli się: „Barczanki”, Roksana Borowiec, „Kopcowianki”, Wiktoria Pedrycz, „Makoszanki”, Angelika Rotszejn, KGW „Kakonianki”, KGW „Gozdowianki”, Karolina Karla Kurek, KGW „Zagórzanki”, Maja Kuszewska, „Michniowianie”, Paulina Stępień, KGW „Osełków”, Dominika Tokarczyk, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kukułeczka”, Małgorzata Siemieniec, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Miniaturka”, Schola „De Fidelis”, Chór Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej, Kacper Kuszewski, Karol Wawrzeńczyk, Chór Kameralny „Quodlibet” oraz KGW „Łącznianie”.

Organizatorami przeglądu byli: Koło Gospodyń Wiejskich „Łącznianie” w partnerstwie ze Starostwem Skarżyskim, parafią w Łącznej, gminą Łączna oraz Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Łącznej.

Sponsorami przeglądu byli: Jerzy Żmijewski – starosta skarżyski, Bogusława Krawczyńska – członek zarządu powiatu skarżyskiego, Krzysztof Ligowski – radny powiatu skarżyskiego, Romuald Kowaliński – Wójt gminy Łączna, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie oraz Zarząd Powiatu skarżyskiego.

Starosta Skarżyski, Jerzy Żmijewski ufundował puchar, który został wręczony KGW „Zagórzanki”. Puchar Członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego – Bogusławy Krawczyńskiej otrzymali KGW „Gozdowianki”.
Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni symbolicznymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi.