INTENCJE MSZY ŚW. 16/05/ – 22/05/2022

16/05/2022 Poniedziałek
07:00+Stefana Korpackiego/1r/
16:30+Zofię Kisiel
17:00++Stanisława, Zofię, Eugeniusza, Franciszka Piwowarczyków, Annę Czarnota
17/05/2022 Wtorek
07:00+Juliana Karcza
17:00+Zofię Kisiel
17:00++Stanisława Korusa/32r/ Leokadię, Czesława Pisarczyków
18/05/2022 Środa
07:00+Stanisława Furmańczyka/20r/
17:00+Zofię Kisiel
19/05/2022 Czwartek
16:30+Zofię Kisiel
17:00++Katarzynę/20r/ Andrzeja Parysków, Józefa, Antoninę, Franciszka Przeworskich
20/05/2022 Piątek
17:00+Zofię Kisiel
17:00+Mariana Wikło/17r/
21/05/2022 Sobota
07:00+Janinę Korus -z. Helena Syzdół z rodziną
16:30+Zofię Kisiel
17:00+Janusza Dulębę/4r/
22/05/2022 VI Niedziela Wielkanocna
08:00++Tadeusza Adwenta, Jana Grubę, Irenę, Józefa, Jana Korpackich
10:00++Jerzego/9r/ Stanisławę Pedryców
12:00O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Damiana w 30 r. urodzin -z. rodzice i siostra
16:00+Zofię Kisiel

środa – 18.05.2022 r. godz. 17,00

+Paulinę Życińską -z. rodz. Domagałów z Jęgrznej
+Edwarda Kuś/20r/
++Stanisława, Sylwestra, Katarzynę Dulębów, Stanisława, Franciszkę, Zdzisława Przeorskich
+Krystynę Wereszczyńską -z. prac. PCC Cilicium
+Joannę Piasta-Siechowicz -z. Ula Gawrońska z rodziną
+Janusza Szpankowskiego -z. sąsiedzi
+Andrzeja Chyc -z. rodzina Moskali z Jęgrznej
+Piotra Kałuzińskiego -z. rodz. Domagałów
+Stanisławę Kłys -z. sąsiedzi
+Kamila Domeradzkiego -z. Jadwiga Piwowarczyk z rodziną
+Maksymiliana Wikło – z. rodz. Tutaj
+Stanisława Galerę -z. mieszkańcy Jęgrznej
+Zofię Stępień -z. Monika Śniowska z rodziną
+Janinę Dąbrowską -z. sąsiedzi
+Krzysztofa Dulębę -z. rodz. Sysków
+Elżbietę Dulęba -z. mieszkańcy Kamionek
+Małgorzatę Łoniewską -z. koleżanki z pedagogiki
+Mieczysława Ochaba -z. sąsiedzi
+Jerzego Paska -z. rodzina
+Jerzego Grubę -z. mieszkańcy Podzagnańszcza 1-20
+Zofię Urbaniak/im/
++Władysława, Zofię Kisiel -z. prawnuki
+Stanisławę Niemiec -z. rodzina Niemców z Zalezianki
+Mariannę Gil -z. Irmina Wikło
+Dariusza Januchtę -z. chrzestna Danuta Pomorska
+Dorotę Zielińską -z. siostra Stanisława z rodziną
+Teresę Graba -z. sąsiedzi
+Stanisława Kłysa -z. brat Jerzy z rodziną
+Alinę Lipiec -z. chrześnica Agnieszka z rodziną
+Otolię Harabin – z. syn Zbyszek z żoną
++Józefa, Zofię Błońskich
+Mirosława Dudka/r/
+Jana Hołogę -z. córka z rodziną
+Bogdana Biesagę -z. synowie Grzegorz i Krzysztof
++Zofię, Kazimierza, Eugeniusza Biesagów
+Cecylię Kołodziejczyk -z. Ewa Kołodziejczyk
+Tadeusza Ślusarczyka -z. rodz. Ciorochów
+Zofię Biesaga/im/
++Zofię, Władysława, Mariana, Czesława, Mirosławę Redliców, Tadeusza Miernika, Janusza Ziębę, Annę, Władysława Brzezińskich
+Ryszarda Niemiec -z. prac DPS Centrum Seniora Skarżysko
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Św. dla Pawła w 30 r. urodzin