INTENCJE MSZY ŚW. 06/09/ – 19/09/2021

06/09/2021 Poniedziałek
07:00O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Jadwigi i Czesława oraz ich córki w 35 r. ślubu
07:00+Mariana Dulębę
07/09/2021 Wtorek
06:30+Mariana Dulębę
07:00+Paulinę Życińską /ur/
12:00O błogosławieństwo Boże dla społeczności szkolnej z racji święta szkoły
08/09/2021 Środa
06:30+Mariana Dulębę
07:00++Józefa/29r/ Celinę, Helenę, Cecylię, Wincentego Lutków, Rozalię, Władysława Mierników
09/09/2021 Czwartek
07:00+Mariana Dulębę
07:00++Jolantę Skwark/2r/ Franciszka Żmijewskiego/2r/
10/09/2021 Piątek
07:00+Mariana Dulębę
07:00++Józefa/r/ Bronisławę, Henryka Kaczmarzyków, Annę, Tadeusza Matlów
11/09/2021 Sobota
07:00O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Oliwii i ich rodziców w 1 r. urodzin
07:00+Mariana Dulębę
12/09/2021 XXIV Niedziela Zwykła
08:00++Jerzego Cieślika, rodz. Cieślików i Kułagów
08:00+Mariana Dulębę
10:00++Bolesława Sajnoga/29r/ Stanisławę, Edwarda Jasińskich
12:00++Leszka, Jana, Janinę, Stanisława Tokarczyków, Zofię Krzciuk, Bogdana, Stanisława Kuś
16:00+Wojciecha Matysek/5r/
13/09/2021 Poniedziałek
07:00+Mariana Dulębę
17:00++Rozalię/16r/ Wawrzyńca Chrzęszczyków
17:00++Stefana, Helenę Pawelec
14/09/2021 Wtorek
07:00+Mariana Dulębę
07:00++Janinę/40r/ Kazimierza Wątrobińskich, rodz. Kłysów i Dziewięckich
15/09/2021 Środa
06:30+Mariana Dulębę
07:00++Antoniego, Anielę Chabów
16/09/2021 Czwartek
06:30+Mariana Dulębę
07:00+Bogusława Miernika z Suchedniowa/1r/ -z. mama
17/09/2021 Piątek
07:00+Mariana Dulębę
07:00++Zofię/13r/ Władysława Tokarczyk
18/09/2021 Sobota
07:00O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Iwony i Sławomira oraz ich dzieci w 20 r. ślubu
07:00+Mariana Dulębę
12:00O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Jadwigi i Jana Filipiaków w 65 r. ślubu
19/09/2021 XXV Niedziela Zwykła
08:00++Zenona/15r/ Zofię, Józefa, Władysława, Mariana, Bogdana Obarów, rodz. Obarów i Syzdołów
08:00O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Ewy i Sławomira w 40 r. ślubu
10:00+Janinę Wojciechowską/r/
10:00+Mariana Dulębę
12:00++Mariolę, Stanisława Michtów, Mariannę/37r/ Adama Salwów
16:00++Jana/r/ Antoninę, Mieczysława, Henryka Sobochów, Mieczysława, Agnieszkę, Jana, Mariana Przeworskich

środa – 15.09.2021 godz. 17,00

+Teresę Przeorską -z. koleżanki synowej z przedszkola
+Mariannę Zając -z. rodz. Wojciechowskich i Powideł
+Mariusza Miernika -z. Aneta i Andrzej Pająk
+Jacka Mędaka -z. czł. NSZZ pracowników SOK
+Krzysztofa Ochapa -z. prac. i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Skarżysku
+Stefana Korpackiego -z. mieszkańcy Zaskala i Ostrowa
+Teodorę Dulęba -z. mieszkańcy Zaskala i Ostrowa
+Barbarę Biskup -z. sąsiedzi z Czerwonej Górki
+Ryszarda Niemca -z. rodz. Wiśniewskich
+Piotra Szpankowskiego -z. Robert z rodziną
+Czesława Piwowarczyka -z. Zofia i Józef Fąfara
+Zofię Salwa -z. Alfreda Poznańska
+Janinę Gruba -z. wnunczka Karolina z rodziną
+Paulinę Życińską -z. prac. biblioteki
++Jana, Lucjana, Adama, Mariannę Ledwójcików
+Stanisława Mazura -z. rodz. Leśniaków
+Stanisława Piwowarczyka/30/
++Zofię, Stefana Chrzęszczyków -z. Anna Kopytek z rodziną
+Ryszarda Brachę/4r/
+Zofię Biesaga -z. Magda i Ola z rodzinami
++Zofię, Władysława Fąfarów -z. dzieci
++Tadeusza/24r/ Annę Matlów
++Katarzynę/r/ Franciszka/r/ Mariana Obarów, Stanisława, Katarzynę, Karola Fąfarów
++Helenę, Wacława Korusów, Władysława Zarzeckiego
O błogosławieństwo Boże, zdrowie dla wnucząt i ich rodziców w 5 i 10 r. urodzin