Betlejemskie Światełko Pokoju

W ostatnią niedzielę przed Świętem Bożego Narodzenia harcerze na czele
z Panią Izabelą Paszowską przynieśli do naszej wspólnoty Światełko Betlejemskie.

Mszę Świętą celebrował ks. Stanisław Sadowski.

Foto: Patrycja Ledwójcik