Błogosławieństwo lektorów

17 grudnia 2022 r. podczas Mszy świętej w bazylice katedralnej w Kielcach ksiądz biskup Jan Piotrowski pobłogosławił 125 ministrantów, którzy będą pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Wśród nich było także dwóch naszych ministrantów: Kacper Dąbek i Wiktor Obara. Chłopcy uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych obejmujących znajomość Pisma Świętego, liturgii, duchowości oraz zajęciach z dykcji.
Lektor w czasie liturgii czyta Słowo Boże (z wyjątkiem Ewangelii), komentarze i modlitwy przeznaczone dla świeckich (m.in. wezwania modlitwy powszechnej). Strojem właściwym dla lektorów jest alba przepasana czerwonym cingulum oraz krzyż lektorski.
Gratulujemy naszym ministrantom i życzymy, aby odkrywali piękno i głębię Bożego Słowa i żyli nim na co dzień.