Misje Święte 2016

„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” To słowa Jezusa, który nas wzywa. Dlatego!

Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego – jedynej odwiecznej Prawdy.

Otwórzcie drzwi serc waszych, by zamieszkał w nich na stałe Jezus Chrystus.

Otwórzcie Wszyscy drzwi waszych domów i waszych rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość. 

Misje Święte prowadzili Misjonarze Redemptoryści z Głogowa. 

 

Foto: Przemysław Kłys