Święte Triduum Paschalne 2024. Wielki Czwartek

28 marca 2024 r. Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Świętego Triddum Paschalnego. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu szczególnie dziękujemy Chrystusowi, że przed odejściem z tego świata do Ojca, chciał też pozostać z nami w pokornych znakach chleba i wina. Pamiętamy także o naszych kapłanach, posługujących w parafii: księdzu proboszczu Janie i księdzu wikariuszu Piotrze. Na zakończenie Mszy świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji.