Święte Triduum Paschalne. Wielki Czwartek 06.04.2023

Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 rozpoczęliśmy uroczyste obchody Świętego Triduum Paschalnego Męki Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy świętej Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy wystawienia, zwanej w polskiej tradycji Ciemnicą. Warto zaznaczyć, że obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu został wprowadzony dla podkreślenia wielkiego znaczenia Eucharystii. Tylko polska tradycja przekształciła ten obrzęd w czuwanie przy pojmanym Jezusie. W tym roku chcieliśmy powrócić do pierwotnego znaczenia, dlatego czuwanie, przygotowane przez dzieci i młodzież, miało wymiar typowo eucharystyczny, a nie pasyjny.