Uroczystość Wszystkich Świętych 2023

Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy tych wszystkich, którzy żyli przed nami i wypełniwszy w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście w niebie. W świętych Kościół widzi szczególnych orędowników i godne naśladowania wzory. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych przyzywa się w szczególnych momentach życia Kościoła: w Wigilię Paschalną, w obrzędach święceń oraz poświęcenia kościoła i ołtarza. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie wspominano świętych. Najpierw zaczęto oddawać cześć Matce Bożej, następnie męczennikom. Od IV wieku szerzy się kult wyznawców. Uroczystość Wszystkich Świętych nabrała większego znaczenia od czasów papieża Bonifacego IV, który pogański Panteon dedykował Matce Bożej i Wszystkim Męczennikom. 13 maja obchodzono rocznicę poświęcenia świątyni. Kolejni papieże rozszerzali obchody na kolejne terytoria, aż objęło zasięgiem cały Kościół Powszechny, a obchody przeniesiono na 1 listopada.
Zgodnie z polskim zwyczajem, w tym dniu sprawowaliśmy Mszę świętą na parafialnym cmentarzu.