Ustanowienie nowego ministranta

„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
(Ps 100,1-2.4)
19 kwietnia 2023 r. wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii powiększyła się o nowego członka. Do grona ministrantów został uroczyście włączony Jakub Sołyga. Przez kilka miesięcy Kuba uczestniczył w formacji ministranckiej, wyjazdach i wspólnych spotkaniach. Od starszych kolegów uczył się podstaw i zasad służby przy ołtarzu. A przede wszystkim swoją postawą i zaangażowaniem potwierdzał, że jest gotów dołączyć do wspólnoty. Otrzymał pobłogosławioną komżę, którą pomógł mu nałożyć starszy ministrant, a następnie złożył przyrzeczenie gorliwej służby Bogu i parafii. Na tej Mszy świętej starsi ministranci odnowili swoje przyrzeczenia. Nasza wspólnota LSO liczy obecnie 2 ceremoniarzy, 5 lektorów i 9 ministrantów. Do scholi należy 11 dziewcząt.