Wizytacja kanoniczna

29 października 2023 r. nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, biskup jest zobowiązany przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Może zrobić to osobiście albo wyznaczając do tego zadania biskupa pomocniczego. Papież Jan Paweł II w adhortacji „Pastores gregis” zauważył, że wizytacja kanoniczna jest jednym z tych momentów, w których biskup jest najbliżej swojego ludu, sprawując posługę słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia. Ostatniej wizytacji kanonicznej w 2018 r. dokonał Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W niedzielę w naszej parafii gościliśmy Księdza Biskupa Mariana Florczyka, Biskupa Pomocniczego. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy świętej o godz. 10 i 12, wygłosił homilię, udzielił błogosławieństwa dzieciom oraz nawiedził cmentarz parafialny, gdzie modlił się za zmarłych parafian.