Wycieczka Beskid Sądecki. Dzień III

Trzeciego dnia ruszyliśmy w kierunku Muszyny. Najpierw jednak zatrzymaliśmy się w Powroźniku. Zwiedziliśmy tu dawną cerkiew łemkowską pw. św. Jakuba. Po wysiedleniu Łemków w ramach akcji „Wisła” cerkwi groziło zniszczenie. Została przejęta przez Kościół katolicki, dzięki czemu przetrwała do dziś. Ikonostas z XVIII wieku jest eksponowany w dwóch częściach. Do ciekawszych elementów wyposażenia należy ikona „Sąd Ostateczny” oraz krzyż z wizerunkiem Boga Ojca.
W Muszynie jedna grupa wypoczywała w aquaparku, a druga zwiedzała miasto. Zwiedziliśmy Muszyńskie Ogrody Biblijne, w których można zobaczyć rośliny rosnące w Ziemi Świętej. Zobaczyliśmy także Ogrody Sensoryczne. Wieczór ponownie spędzaliśmy na deptaku, który wieczorem tętni życiem.