Wycieczka Liturgicznej Służby Ołtarza do Kielc

30 kwietnia 2022r. ministranci wraz z opiekunem, księdzem wikariuszem, udali się na wycieczkę do Kielc. Dużą atrakcją dla wielu był sam fakt przejazdu do Kielc pociągiem. W stolicy województwa ministranci zwiedzili budynek Wyższego Seminarium Duchownego z kościołem Trójcy Świętej. Następnie udali się do pobliskiego Dworku Laszczyków, będącego współcześnie siedzibą Muzeum Wsi Kieleckiej. Kolejnym punktem wycieczki był Cmentarz Wojskowy, gdzie ministranci starali się odszukać najstarszą mogiłę. Nie zabrakło modlitwy za tych, którzy polegli w walkach o wolność naszej Ojczyzny. Kadzielnia stała się doskonałym miejscem na chwilę odpoczynku. Wycieczka zakończyła się modlitwą w Bazylice Katedralnej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.