Ostatnie pożegnanie śp. ks. dr. Andrzeja Boksińskiego

3 października 2022 r. miało miejsce ostatnie pożegnanie ks. kan. dr. Andrzeja Boksińskiego – najstarszego kapłana diecezji kieleckiej, byłego proboszcza naszej parafii.

Ks. Andrzej Boksiński urodził się 14 września 1926 r. w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1950 r. z rąk Biskupa Kieleckiego Czesława Kaczmarka. Ukończył historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował jako profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Był także członkiem diecezjalnej komisji artystyczno-budowlanej. W 1967 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1973 r. Biskup Jan Jaroszewicz mianował go proboszczem naszej parafii. Pracował tutaj przez 13 lat. W tym czasie przeprowadził remont kościoła i plebanii. Wybudował również kaplicę w Zaleziance. W 1986 r. Biskup Stanisław Szymecki powierzył mu obowiązki proboszcza parafii Żębocin. W 2003 r. przeszedł na emeryturę. Zaopatrzony sakramentami odszedł do Pana 29 września 2022 r. w 97 roku życia i 72 roku kapłaństwa. Mszy świętej pogrzebowej w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Florczyk. Homilię wygłosił kustosz bazyliki, ks. kan. Franciszek Siarek. Naszą parafię w uroczystościach pogrzebowych reprezentował Ksiądz Proboszcz. Ciało zmarłego spoczęło na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen