Uroczystość Wszystkich Świętych

W pierwsze dni listopada szczególnie pamiętamy o tych, którzy odeszli już do wieczności. 1 listopada radujemy się niezliczoną rzeszą świętych, wyznajemy wiarę w świętych obcowanie oraz prosimy o wstawiennictwo tych, którzy już weszli do chwały niebieskiej. 2 listopada Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy. Aby przyjść im z pomocą, ofiarujemy za zmarłych Msze święte, modlimy się za nich i ofiarujemy odpusty. W tych dniach nawiedzamy cmentarze, stawiamy kwiaty, zapalamy znicze. Na naszym cmentarzu znajdują się groby ważne z punktu widzenia lokalnej historii:

Kwatera Wojska Polskiego, w której pochowani są żołnierze, którzy zginęli na terenie Łącznej we wrześniu 1939 r.

Grób Olgi Maj-nauczycielki z Sosnowca oraz innych ofiar, które zginęły podczas bombardowania stacji Łączna w 1939 r.

Grób Piotra Dulęby-inicjatora utworzenia parafii Łączna oraz budowy kościoła

Grób ks. Błażeja Gębki-proboszcza naszej parafii.

Są groby bezimienne i zapomniane. A ponadto całe mnóstwo grobów naszych bliskich. Każdy z nich jest ważny. Każdy ma swoją własną historię. Każdy z nich jest świadectwem pamięci o tych, którzy przeszli już przez bramę śmierci oraz nadziei, że spotkamy się razem z nimi w niebie. Pamiętajmy o zmarłych nie tylko w te dni, ale zawsze.