Przegląd Kolęd i Pastorałek 2016

10 stycznia 2015 roku odbył się po raz trzeci „Przegląd Kolęd i Pastorałek” zorganizowany przez Parafian z  Łącznej, KGW „Łącznianie” i Stowarzyszenie LGD – Wokół Łysej Góry. Podczas Kolędowania zaprezentowali się następujący wykonawcy:
– KGW Łączna
– KGW Rataje „Zośki”
– Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Miniaturka”
– Solistka Janina Szumilewicz 
– KGW Osełków
– Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki”
– KGW Zagórze
– Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki
– „Makoszanki”
– Stowarzyszenie Dąbrowa
– KGW Klonów „Klonowianki”
– KGW Kakonianki
– Stowarzyszenie Wilków „Nasz Dom”
– KGW Michniów
– KGW Gózd
– Chór Kameralny Quodlibet
Foto: Przemysław Kłys